2021-12-31

Bootcamp!

Vill du vara en av de få deltagarna på Styrmansgatan?

Du har möjlighet att vara med i vår PT-ledda träning i liten grupp. Passen är intensiva, för att du verkligen ska märka skillnad efter fyra veckors träning. Anmäl dig nu, om du vill vara en av de max sex personer som kommer att svettas och skratta tillsammans.

Passen genomförs:

Måndagar kl. 18.00 (första passet 31 januari)
Onsdagar kl. 18.00
Fredagar kl. 07.00

Avgiften för träningspassen är 3 750 kr, vilket betalas innan eller vid startdagen. Vi börjar måndag den 31 januari kl. 18 hos oss på Styrmansgatan 7 (lilla ekdörren mot Strandvägen till).

En intresseanmälan här innebär inte att du binder dig. Självklart kan du ställa de frågor du vill först och därefter ta beslut om deltagande.

Missade pass återbetalas ej.